ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 493 รายการ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 139 รายการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 178 รายการ ของใช้ 85 รายการ เครื่องดื่ม 31 รายการ และสมุนไพรฯ 60 รายการ และในการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 – 5 ดาว) ปี พ.ศ. 2559 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับ 1-5 ดาว จำนวน 144 รายการ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ประเภท ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์รูปภาพชื่อกิจการการติดต่อระดับดาว
สบู่ภูโคลน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ โทร 053-282579, 053-279260 5
ป๊อปคอร์นไทใหญ่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสว่าง โทร 053-611280, 053-612267 5
น้ำพริกเห็ดนางฟ้าพริกกะเหรี่ยง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดขุนยวม   5
น้ำมัลเบอรี่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน โทร 08-0499-1414, 053-684199 5
กระเป๋าผ้าปักลายชาวเขาเผ่าม้ง กลุ่มผ้าปักลายม้งเทพธิดาดอย โทร 08-0126-1254 5
ขนมงาดำรสน้ำผึ้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ โทร 08-6186-2428 5
ชุดประจำเผ่า กลุ่มผ้าปักลายมูเซอแดง โทร 08-4371-1026 5
น้ำมันงาอโรมาตะไคร้ภูเขา ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5 โทร 053-060031, 08-1960-9355 5
น้ำมันงา กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย โทร 08-1784-3847, 053-692075 5
ขนมงาซ็อกกี้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง โทร 053-613101, 053-684264 5

 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ประเภท เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์รูปภาพชื่อกิจการการติดต่อระดับดาว
น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน โทร 08-0499-1414, 053-684199 5
กาแฟสดลุงปะละ (แบบผง) ลุงปะละกาแฟสด โทร 08-35716668 5
ชาใบหม่อนภูตะวัน กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า โทร 08-7177-5357 4
ไวน์ผลไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีไวน์รักไทย โทร 08-9950-0955 4
ชาอูหลงก้านอ่อน ร้านชาสา โทร 08-6118-2067 4
ชาอูหลงก้านอ่อน กลุ่มชาเฉินฟง โทร 08-9658-1516 4
ชาอูหลงก้านอ่อน (เบอร์ 17) กลุ่มชาลีรักไทย โทร 08-7908-0157 4
ชาเขียวใบหม่อน กลุ่มแม่บ้านห้วยเดื่อ โทร 08-1022-2078 4
ไวน์หม่อนและไวน์มะเม่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวน์เมืองสามหมอก โทร 08-6193-3144 4
สมุนไพรมะขามป้อม สมุนไพรมะขามป้อมมงคงสี่ทิศ โทร 08-0673-1459 4
กาแฟแม่เหาะ กลุ่มกาแฟดอยแม่เหาะ โทร 08-43639443 4
กาแฟห้วยห้อม กาแฟห้วยห้อม โทร 053-689403 4
กาแฟสดบ้านดง กาแฟขี้ชะมดบ้านดง โทร 09-0469-9879 4
กาแฟสดรสห้วยห้อม กาแฟสดรสห้วยห้อม โทร 08-5041-8988 4

 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ประเภท อาหาร

ผลิตภัณฑ์รูปภาพชื่อกิจการการติดต่อระดับดาว
ขนมงารสทิพย์ไทไทแบรน บ้านทรงไทย โทร 053-684033 5
ขนมงาดำรสน้ำผึ้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ โทร 08-6186-2428 5
ข้าวกล้องเพาะงอก การเกษตรวิสาหกิจชุมชน โทร 08-9852-5018 5
น้ำพริกคั่วทราย   นางอาภรณ์ แสงโชติ  
ข้าวกล้องยินดี กลุ่มข้าวอินทรีย์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน โทร 08-1886-3470
น้ำพริกกุ้งป้ามาลา น้ำพริกกุ้งป้ามาลา โทร 053-681767
ศรีนวลน้ำพริกกุ้ง ศรีนวลน้ำพริกกุ้ง โทร 053-682458 5
น้ำพริกกุ้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรสายน้ำผึ้ง โทร 053-681274 5
น้ำมันงาดำหีบเย็น วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ โทร 08-9953-9672 4
น้ำมันงาดำ น้ำมันงาตรากล้วยไม้ โทร 053-611166, 053-620136 4
ถั่วลิสงลายเสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาสว่าง โทร 053-611280, 053-612267
น้ำมันงา กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย โทร 08-7184-3847, 053-692075
ขนมงาช๊อกกี้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง โทร 053-613101, 053-684264 4
ขนมงาโหย่วน้ำผึ้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองสามหมอก โทร 053-611280 4
ข้าวโพดคั่วตราภูมิไท ภูมิไทย โทร 08-1120-4878 4
น้ำพริกเห็ด สดใสฟาร์ม โทร 08-0673-1027 4
ข้าวกล้อง 100% กลุ่มวิสาหกิจเกษตรทางเลือก โทร 08-6183-8013 4
มะขามป้อมเมืองปาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามป้อมเมืองปาย โทร 08-1762-6627 4
ข้าวศตวรรตใหม่เพื่อสุขภาพ (ข้าวกล้อง 18 สายพันธุ์ ข้าวกล้องหอมนิลลูกผสม) นายพันศักดิ์ จิตสว่าง โทร 08-6188-5893 4
ขนมงา กลุ่มแม่บ้านทุ่งกองมู โทร 08-5790-8672 3
ข้าวตังหน้าหมูหยอง ผลิตภัณฑ์ข้าวตังไข่ขวัญ โทร 08-1022-8003, 053-061190 3
แป่โหย่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านเมืองปอน โทร 08-5040-5078 3
ขนมงาตัด กลุ่มขนมงาพรสวรรค์ โทร 08-5722-4486 3
ข้าวซอยตัด ตรา ยวงพร กลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง โทร 08-1366-2468 1
พริกกะเหรี่ยง กลุ่มพริกกะเหรี่ยงบ้านเลโคะ โทร 053-070524 1

 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ประเภท เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์รูปภาพชื่อกิจการการติดต่อระดับดาว
ชุดแซกผ้าทอ กลุ่มเฮือนไต โทร 08-9635-7600 4
ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ "ต่ากีญะ" โทร 08-5724-1338 4
กระเป๋าผ้าลีซู กลุ่มแม่บ้านสหกิจแปรรูปผลิตภัณท์สินค้า OTOP โทร 08-6098-0701 4
กระเป๋าสตังค์ลายผ้าปักม้ง ผ้าปักลายม้ง "เทพธิดาดอย" โทร 08-0126-1254 4
ผ้าปูโต๊ะ ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหนองผักหนาม โทร 08-5712-6236 4
ผ้าปูโต๊ะเล็ก กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย โทร 08-4365-7450 4
เสื้อไตมีลายปัก กลุ่มเสื้อไตบ้านโป่ง โทร 08-4948-7652 4
กำไลเงิน เครื่องเงินละว้าคำสม   4
กระเป๋าผ้า กลุ่มหัตถกรรมชนเผ่าลีซอหนองตอง โทร 08-0679-2900 4
กระเป๋าเดินทางขนาดกลาง   กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านแม่หมูลีซอ โทร 08-8431-1400 4
กระเป๋าแตงโม กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน โทร 08-5222-8780 4
กระเป๋าลีซอ กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าชนเผ่าลีซอบ้านหนองตอง โทร 08-0007-0503 4
เสื้อผ้าชนเผ่า นางสมศรี สิทธิบุญ โทร 08-9952-2171 3
ย่ามผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง โทร 08-7188-0216 3
กระเป๋าใส่ปากกา ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ โทร 08-1950-8260 3
เสื้อละว้าประยุกต์ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านป่าแป๋ โทร 08-2195-8401 3
ย่าม กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดง โทร 08-4948-9127 3
สร้อยข้อมือ กลุ่มอาชีพตีเครื่องเงินบ้านละอูบ โทร 053-689403 3
ย่าม ผ้าทอกะเหรี่ยงห้วยไก่ป่า โทร 08-0793-9552 3
เครื่องประดับชาวเขา นางรุจิพร รัตนนัยสุริยะ โทร 08-7661-4469 3
ย่าม กลุ่มสตรีทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านเมืองแพม   3
ชุดมูเซอหญิง กลุ่มผ้าปักลายมูเซอแดง โทร 08-4371-1026 3
กระเป๋าผ้า กลุ่มหัตถกรรมผ้ามูเซอดำลุกข้าวหลาม โทร 08-1288-2427 3

 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ประเภท สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์รูปภาพชื่อกิจการการติดต่อระดับดาว
สบู่ภูโคลน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ โทร 053-282579 5
น้ำมันงาสปา สูตรนวดตัว กลุ่มน้ำมันงาเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู โทร 08-6191-9019 5
น้ำมันงาอโรมาตะไคร้ภูเขา ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5 โทร 053-060031, 08-1960-9355 5

 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ประเภท สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์รูปภาพชื่อกิจการการติดต่อระดับดาว
สะล้อ กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดนตรีพื้นเมือง   4
กระบุง กลุ่มหัตถกรรมจักสานเลโค๊ะ โทร 053-070524 4
ไม้หน้าพระ กลุ่มแกะสลักตำบลแม่สามแลบ   4
สมุดโน๊ตผ้าทอมือกะเหรี่ยง ร้านปาด็อง โทร 08-5036-0312 3
ตุ๊กตาเมล็ดพันธุ์พืช กลุ่มงานไม้ประดิษฐ์เมล็ดพันธุ์พืช โทร 08-9025-0199 3
ตุ๊กตากะเหรี่ยงคอยาว กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านป่าปุ๊ โทร 08-4372-6894 3
กุ๊บไต กลุ่มจักสานกุ๊บไต โทร 08-0846-3621 3
หมอนอิง กลุ่มตัดเย็บสตรีเครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม โทร 08-1950-8260 3
ผ้าปูโต๊ะ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโป่ง โทร 053-681999 3
ไม้กวาดก้านมะพร้าว   กลุ่มไม้กวาดก้านมะพร้าว   3
ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มไม้กวาดอกหญ้าผู้สูงอายุเมืองปอน   2
เข็มกลัดดอกบัวตอง ของใช้ของที่ระลึกศิริพร แม่อูคอ โทร 08-7179-1817 2
ตุ๊กตาไทยใหญ่   ตุ๊กตาไทยใหญ่ ชุมชนบ้านต่อแพ โทร 08-1765-9794 2
ดอกเอื้องแซะ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองป่าแขม โทร 053-692330 2
หมอนอิง กลุ่มหมอนอิงบ้านแม่คะตวน   2
ผ้าปูโต๊ะ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวแม่สุริน   2

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2560