วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย ในกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพทีม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย OTOS ตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 ณ พิชชาพร เฮ้าส์ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับได้ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติของทีม 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย ที่เข้ารับการอบรม

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน