วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุมบานบุรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน โดยนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน และมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรม

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน