วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน และมีอาสาสมัครจากชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ชุมชนกลางเวียง ชุมชนตะวันออก ชุมชนดอนเจดีย์ ชุมชนปางล้อ ชุมชนหนองจองคำ และชุมชนกาดเก่า เข้าร่วมอบรม

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน