วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานดอยจิกจ้อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย นำคณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ ร่วมการประชุม

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน