วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมาตรการของสถานที่กักกันภายในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย รวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งสถานที่รองรับเพิ่มเติม ซึ่งสถานที่ที่พิจารณาแล้วเหมาะสม คือ ภายในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยจะแบ่งพื้นที่เป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 สถานที่กักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) เป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ อยู่ในการดูแลของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และจุดที่ 2 ศูนย์แยกกักผู้ป่วยชุมชน (Community Isolation) เป็นพื้นที่สำหรับผู้ป่วย วางระบบการรักษาแบบมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลสนาม มอบหมายให้เป็นพื้นที่รับผิดชอบตามภารกิจของ อบต.แม่คะตวน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน