วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบเมย ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย โรงพยาบาลสบเมย และไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและสถานการณ์โควิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ตำบลแม่คะตวน ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า และโรงพยาบาลสบเมย เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก (ซิโนแวค) แก่ประชาชน ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้นำน้ำดื่ม มาให้บริการประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน และได้รับน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย มาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน