วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางลงพื้นที่ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ มีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย นายวีระชัย แสงทองอร่าม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชลประทานขนาดกลาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำรวจท่องเที่ยว ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังเพื่อหารือและหาข้อสรุปร่วมกัน ณ หอประชุมอำเภอปาย

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน