วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ 2566-2570) ที่ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 และห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน