วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 21/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่กรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่อำเภอสบเมย

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน