วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางลงพื้นที่อำเภอปางมะผ้า เพื่อมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า โดยมีนายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอำเภอปางมะผ้า นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ร่วมรับนโยบาย

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน