วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบข้าวสาร จำนวน 4 กระสอบ น้ำหนักรวม 200 กิโลกรัม จากโตโยต้า ล้านนา แม่ฮ่องสอน เพื่อมอบต่อให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน