วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม Video Conference ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน