วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายแพทย์วัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย ร่วมแถลงข่าวการพบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จำนวน 1 ราย เป็นรายแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน