วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ รายงานผลการดำเนินการ

โดยเวลา 09.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 2 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านแอลา หมู่ 7 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต่อมา เวลา 13.20 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ 2 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านในของ หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน