วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน