วันที่ 24กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น.นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา กิจกรรม "เที่ยวงานวัด สัมผัสวิถีไต สืบสายใยศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำประวัติศาสตร์สองแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน