วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานรับมอบ ถังน้ำ และกล่องบรรจุอาหารแห้ง และสุขาสำหรับผู้พิการเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทรุกันดารที่ประสบปัญหา ที่ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม) จากนั้น ได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบกับความจากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ในการนี้ มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ คุณสมาน คุนากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้มอบของบริจาคให้กับ หมู่บ้าน โรงเรียนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ถังพลาสติกบรรจุสิ่งของยังชีพ ซึ่งบรรจุแบบสุญญากาศสู้ภัย covid-19 จำนวน 200 กล่อง ให้กับประชาชนหรือนักศึกษาที่ยากจนและที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เก้าอี้สุขาให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเตียงจำนวน 200 ตัว ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 200 ถัง ให้กับหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเพื่อ ใช้เป็นถังน้ำกลาง ประจำหมู่บ้านและโรงเรียน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ต่อไป

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน