วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง เหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน