วันที่ 24กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพเพื่อชุมชน ถนนบริบาลเมืองสุข อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนกว่า 800 คนร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและลำน้ำแม่ฮ่องสอน ตั่งแต่บริเวณข้างสะพานอนุสรณ์ฉัททันต์ถึงบริเวณสะพานสนามกอล์ฟ โดยกำจัดวัชพืชในลำน้ำและ สองข้างทางเดินริมลำน้ำ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและช่วยให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน