วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมซักซ้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะส่งทีม TO BE NUMBER ONE ไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน