วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบงบประมาณอุดหนุนการดำเนินโครงการ กิจกรรมศาสนาในวันสำคัญ ทางสถาบันพระมหากษัตริย์ ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้กับหน่วยงานราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 แห่ง มอบประกาศเกียรติคุณ สตรีทำงานดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการนำร่องสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน