วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส) ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ คทช.จ.มส. ในการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน (ตามนโยบายรัฐบาลและ คทช.) โดยเน้นแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ทำกินในพื้นที่ป่าสงวน และหาแนวทางจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย/p>

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน