วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน.จว.มส.) ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน