วันที่ 24กรกฎาคม 2561 เวลา 08.39 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสุกัญญา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน