วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่