วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน