วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "หมู่บ้านไม่ขายเสียง" ณ กาดซอกจ่า บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน