วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน