วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 17 คน ที่ได้เข้าร่วมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Medical Emergency Response Team :MERT) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในระหว่าง วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปาย อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน โอกาสนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้กำลังใจนักรบชุดขาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสู้ภัย covid-19 ที่สมุทรสาคร และชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เดินทางไปช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในการดูแลการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน