วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานรับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นได้ส่งมอบดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปใช้สำหรับรองรับการตรวจหาเชื้อ Covid -19 และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติงานต่อไป

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน