วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 น. กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 67 ปี ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกองเอกสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 67 ปี โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นศิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อส.ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในอดีตที่ผ่านมา พร้อมรับฟังสารของนายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และโอวาทของนายกองเอก สิธิชัย จินดาหลวง ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี เพื่อเป็นเกียรติประวัติที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564 จำนวน 35 ทุน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางธิติพร จินดาหลวง แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่บุตรข้าราชการพนักงานและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับกำลังพลสมาชิกอาสารักษาดินแดนและครอบครัว

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน