วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์และความเสี่ยงโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน