วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอขุนยวม โดยเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการจัดงานเทศกาล “ดอกบัวตอง” อำเภอขุนยวม จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง อำเภอขุนยวม ต่อมาในช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอแม่สะเรียง

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน