วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2563 ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน