วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดป้ายผ้าแพร 14 มกราคม “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ประจำปี 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กล่าวรายงาน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน