วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ผืน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวฯ

โอกาสนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน