วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านคัดกรองโควิด-19 เพื่อมอบนโยบายในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดผู้ที่เดินทางมาในเส้นทางสาย 108 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจภูธร ฝ่ายปกครองพลเรือน และสาธารณสุข ในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ จุดตรวจหน้าถ้ำ หมู่ที่ 8 บ้านป่ากล้วย ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน