วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาสัมพันธ์จังหวัด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านบูรณาการความร่วมมือตำรวจตระเวนชานแดน ตำรวจภูธร ฝ่ายปกครองพลเรือน และสาธารณสุขในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยผ่านอำเภอปาย ที่ด่านตรวจโควิด 19 บ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน