นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ส้ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกะหล่ำปลี / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน