วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมประชุมและมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน