วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหาทางออกกรณีชาวบ้านในอำเภอแม่ลาน้อย ร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างและทำถนนไม่แล้วเสร็จ ส่งผลกระทบการจราจร สัญจรไป-มา ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน