นที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการกีฬาทุกชนิดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนกีฬาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งด้านเป้าหมายการขับเคลื่อน การต่อยอดกีฬา การพัฒนา และแนวความคิด ในการร่วมกันขับกันขับเคลื่อนการกีฬาของแม่ฮ่องสอน ให้มีประสิทธิภาพว่าจะดำเนินการในรูปแบบอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน