วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการวิถีชีวิตไทใหญ่ กิจกรรมสุขภาวะวิถีไทใหญ่ ที่บริเวณน้ำพุร้อนผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลผาบ่อง ที่มีศักยภาพในด้านทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตภูมิปัญญา ซึ่งส่งผลให้ตำบลผลบ่อง มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒธรรม เช่น หมู่บ้านเขาชาวกระเหรี่ยงคอยาว น้ำพุร้อนผาบ่อง สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข หมู่บ้านวัดวิถีป่าปุ๊ ซึ่งก่อให้เกิดความผสมผสานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของวิถีชีวิต เช่น อาหารการกิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมธรรม และสินค้าชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลผาบ่อง

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน