วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทดสอบนั่งรถบัสไฟฟ้า Egat EV. BUS จากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้นำรถมาทดสอบระบบของโครงการพัฒนาสมาร์ทกริด เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปปรับปรุงการให้การบริการด้านสาธารณะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน