วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสรุปข้อมูลการสำรวจพื้นที่เพื่อขยายไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบข้อมูลการสำรวจพื้นที่ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลให้หมู่บ้านในโครงการการขยายเขตระบบไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน (Solar Home) เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและมอบนโยบายแก่ที่ประชุมตามแนวทางการพัฒนาด้านานพลังงานของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน