วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) แก่บุคลากรทางแพทย์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) แก่บุคลากรทางแพทย์ในพื้นที่ 10 จังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา เพื่อให้บุคลลากรทางการแพทย์ ไว้ใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในเบื้องต้น

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน