วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เป็นกรรมการผู้แทนเกษตรกร แทนกรรมการฯ ชุดเดิมซึ่งจะครบวาระในเดือนมกราคม 2564

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน