วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืชบนทางเท้า พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง เพื่อความสะอาด สวยงาม และสร้างความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน