วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.09 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ 47 โดยสักการะศาลพระภูมิภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าพ่อแก้วเมืองมา ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา วัดพระธาตุดอยกองมู ศาลประตูขัวเผือก พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระพุทธนวราชบพิตร พระประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ

ภาพจาก ทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน